Лектор

Лектор ще бъде г-н Евгени Косев, доказан експерт по програма Хоризонт 2020 и директор на ARS Великобритания. Г-н Косев е заемал длъжности като мениджър финансиране и иновации към Enterprise Europe Network – Swansea University, UK и  експерт европейско финансиране към Aberdeen University, UK. Лекторът има доказан опит както в разработване и управление на проекти по партньорските схеми на Хоризонт 2020, така и по Инструмент за МСП като до момента е участвал в успешното разработване на 3 финансирани проекта по програмата на фирми от България и Великобритания. С изключителен практически опит и лекторски умения  Евгени ще представи ноу-хау под формата на конкретни примери и детайлно разглеждане на документите за кандидатстване.

Евгени активно съдейства в Хоризонт 2020 на иновативни старт-ъп фирми, университетски спин-аут, малки и средни предприятия, големи фирми и доказани научно-изследователски организации на територията на ЕС.