РЕГИСТРАЦИЯ

Таксата за обучението включва две кафе паузи. Възможност за заплащане на място няма да има. Няма да се допускат участници без заплатена в срок такса, което следва да се направи по банков път, сметка:

СНЦ Заралаб

Райфайзен банк

IBAN: BG30 RZBB 9155 1005 9473 44

BIC: RZBBBGSF

Основание: Семинар Хоризонт 2020

Сума: 50.00 лв.